Bảo mật

BẢO MẬT TÀI KHOẢN

CÁCH BẢO MẬT TÀI KHOẢN TẠI SHOPMOBAVIET.VN

Bước 1: Vào Trang https://account.garena.com  Và Đăng Nhập Tài Khoản Mật Khẩu

Bước 2 : Tiến Hành Đăng Ký SDT

 

Bước 3 : Sau Khi Đăng Ký SDT Thành Công Tiến Hành Đổi Mật Khẩu

 

Bước 4 : Tiến Hành Đăng Ký Email

 

Bước 5 : Chọn Mục Thay Đổi Email Và Nhập Email Mới 

 

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG  !!