Tất cả
Rank: Bạc
Tướng: 115
Trang phục: 56
Ngọc:
700,000đ
Rank: Đồng
Tướng: 102
Trang phục: 40
Ngọc:
600,000đ
Rank: Đồng
Tướng: 134
Trang phục: 61
Ngọc:
1,000,000đ
Rank: Bạc
Tướng: 135
Trang phục: 41
Ngọc:
800,000đ
Rank: Bạc
Tướng: 116
Trang phục: 42
Ngọc:
600,000đ
Rank: Bạc
Tướng: 43
Trang phục: 9
Ngọc:
200,000đ
Rank: Đồng
Tướng: 58
Trang phục: 17
Ngọc:
220,000đ