Tất cả
Tướng: 36
Trang phục: 20
Rank: Vàng
Đá Quý: Không
500,000đ
Murad siêu việt, Zuka nguyên soái,...
Tướng: 39
Trang phục: 38
Rank: Kim Cương
Đá Quý:
1,000,000đ
Ngọc chuẩn 90, Nakroth bboy công ng...
Tướng: 40
Trang phục: 37
Rank: Vàng
Đá Quý: Không
1,200,000đ
Gần ra đá quý
Tướng: 40
Trang phục: 36
Rank: Kim Cương
Đá Quý: Không
1,200,000đ
Tướng: 45
Trang phục: 27
Rank: Bạch Kim
Đá Quý: Không
1,400,000đ
Tướng: 30
Trang phục: 19
Rank: Bạc
Đá Quý: Không
350,000đ
Tướng: 26
Trang phục: 13
Rank: Vàng
Đá Quý: Không
170,000đ
Tướng: 28
Trang phục: 16
Rank: Bạch Kim
Đá Quý: Không
250,000đ
Tướng: 33
Trang phục: 23
Rank: Bạch Kim
Đá Quý: Không
480,000đ
Tướng: 25
Trang phục: 10
Rank: Bạch Kim
Đá Quý: Không
150,000đ
Tướng: 25
Trang phục: 30
Rank: Bạch Kim
Đá Quý: Không
350,000đ
Tướng: 26
Trang phục: 11
Rank: Bạch Kim
Đá Quý: Không
160,000đ
Hayate
Tướng: 31
Trang phục: 27
Rank: Bạch Kim
Đá Quý: Không
450,000đ
Hayate bạch ảnh, Murad siêu việt
Tướng: 32
Trang phục: 37
Rank: Vàng
Đá Quý:
550,000đ
Dư 1 đá quý
Tướng: 26
Trang phục: 20
Rank: Bạch Kim
Đá Quý:
250,000đ
Tướng: 26
Trang phục: 12
Rank: Bạch Kim
Đá Quý: Không
170,000đ
Hayate
Tướng: 26
Trang phục: 16
Rank: Bạch Kim
Đá Quý:
220,000đ
Tướng: 27
Trang phục: 16
Rank: Bạc
Đá Quý: Không
180,000đ
Tướng: 27
Trang phục: 19
Rank: Bạch Kim
Đá Quý: Không
250,000đ
Tướng: 28
Trang phục: 15
Rank: Vàng
Đá Quý: Không
200,000đ