Tất cả
Dư 3 viên đá quý - Zuka Nguyên Soái...
Tướng: 31
Trang phục: 22
Rank: Kim Cương
Đá Quý:
3,000,000đ
Acc giá rẻ
Tướng: 12
Trang phục: 1
Rank: Bạc
Đá Quý: Không
100,000đ
Nhiều tướng ngon
Tướng: 20
Trang phục: 7
Rank: Bạch Kim
Đá Quý: Không
200,000đ
Nhiều tướng ngon
Tướng: 18
Trang phục: 6
Rank: Bạc
Đá Quý: Không
170,000đ
Nhiều tướng ngon
Tướng: 18
Trang phục: 6
Rank: Bạc
Đá Quý: Không
170,000đ
Acc giá rẻ
Tướng: 7
Trang phục: 1
Rank: Đồng
Đá Quý: Không
50,000đ
Nhiều tướng ngon, skin ngon
Tướng: 16
Trang phục: 7
Rank: Bạc
Đá Quý: Không
150,000đ
Acc giá rẻ
Tướng: 9
Trang phục: 1
Rank: Đồng
Đá Quý: Không
50,000đ
Acc giá rẻ
Tướng: 12
Trang phục: 2
Rank: Vàng
Đá Quý: Không
120,000đ
Nhiều tướng ngon
Tướng: 15
Trang phục: 5
Rank: Vàng
Đá Quý: Không
150,000đ
Acc giá rẻ
Tướng: 13
Trang phục: 2
Rank: Bạc
Đá Quý: Không
130,000đ
Nhiều tướng ngon
Tướng: 13
Trang phục: 8
Rank: Vàng
Đá Quý: Không
150,000đ
Nhiều tướng ngon
Tướng: 15
Trang phục: 4
Rank: Bạc
Đá Quý: Không
150,000đ
Nhiều tướng ngon
Tướng: 20
Trang phục: 6
Rank: Bạc
Đá Quý: Không
200,000đ
Acc giá rẻ
Tướng: 12
Trang phục: 2
Rank: Bạch Kim
Đá Quý: Không
120,000đ
Acc giá rẻ
Tướng: 10
Trang phục: 1
Rank: Đồng
Đá Quý: Không
100,000đ
Acc giá rẻ
Tướng: 12
Trang phục: 4
Rank: Bạch Kim
Đá Quý: Không
120,000đ
Acc giá rẻ
Tướng: 14
Trang phục: 4
Rank: Bạc
Đá Quý: Không
140,000đ
Acc giá rẻ
Tướng: 12
Trang phục: 1
Rank: Bạc
Đá Quý: Không
100,000đ
Acc giá rẻ
Tướng: 11
Trang phục: 4
Rank: Vàng
Đá Quý: Không
100,000đ