Tất cả
Tulen thân tiên hà
Tướng: 27
Trang phục: 15
Rank: Vàng
Đá Quý: Không
300,000đ
Hayate - Ngọc 90 ngon
Tướng: 21
Trang phục: 24
Rank: Bạch Kim
Đá Quý:
300,000đ
Nakroth AIC - Yorn long thần - Mura...
Tướng: 30
Trang phục: 39
Rank: Bạch Kim
Đá Quý:
1,700,000đ
Sắp ra đá quý - Ngọc 90 okay - Malo...
Tướng: 52
Trang phục: 35
Rank: Vàng
Đá Quý: Không
1,200,000đ
Nakroth AIC - Ngọc 90 Okay - Nakrot...
Tướng: 50
Trang phục: 44
Rank: Bạch Kim
Đá Quý:
1,500,000đ
Sắp ra đá ^^ Nhiều tướng
Tướng: 50
Trang phục: 34
Rank: Bạch Kim
Đá Quý: Không
1,200,000đ
Nakroth AIC - Ngọc 90 - Nhiều Tướng...
Tướng: 48
Trang phục: 33
Rank: Bạch Kim
Đá Quý:
1,000,000đ
Dư 1 đá quý
Tướng: 26
Trang phục: 17
Rank: Vàng
Đá Quý:
300,000đ
Nakroth AIC - Nhiều tướng ngon
Tướng: 52
Trang phục: 40
Rank: Kim Cương
Đá Quý: Không
1,000,000đ
Tướng: 24
Trang phục: 8
Rank: Đồng
Đá Quý: Không
130,000đ
Tướng: 24
Trang phục: 12
Rank: Bạch Kim
Đá Quý: Không
140,000đ
Tướng: 24
Trang phục: 8
Rank: Bạc
Đá Quý: Không
140,000đ
Tướng: 24
Trang phục: 9
Rank: Vàng
Đá Quý: Không
130,000đ
Tướng: 24
Trang phục: 14
Rank: Bạch Kim
Đá Quý: Không
150,000đ
Tướng: 25
Trang phục: 19
Rank: Bạch Kim
Đá Quý: Không
180,000đ
Tướng: 25
Trang phục: 9
Rank: Vàng
Đá Quý: Không
140,000đ
Tướng: 26
Trang phục: 11
Rank: Vàng
Đá Quý: Không
150,000đ
Tướng: 25
Trang phục: 18
Rank: Bạch Kim
Đá Quý: Không
180,000đ
Tướng: 25
Trang phục: 17
Rank: Vàng
Đá Quý: Không
170,000đ
Tướng: 26
Trang phục: 15
Rank: Vàng
Đá Quý: Không
160,000đ