Tất cả
Tướng: 25
Trang phục: 30
Rank: Bạch Kim
Đá Quý: Không
350,000đ
Tướng: 26
Trang phục: 11
Rank: Bạch Kim
Đá Quý: Không
160,000đ
Hayate
Tướng: 31
Trang phục: 27
Rank: Bạch Kim
Đá Quý: Không
450,000đ
Hayate bạch ảnh, Murad siêu việt
Tướng: 32
Trang phục: 37
Rank: Vàng
Đá Quý:
550,000đ
Dư 1 đá quý
Tướng: 26
Trang phục: 20
Rank: Bạch Kim
Đá Quý:
250,000đ
Tướng: 26
Trang phục: 12
Rank: Bạch Kim
Đá Quý: Không
170,000đ
Hayate
Tướng: 26
Trang phục: 16
Rank: Bạch Kim
Đá Quý:
220,000đ
Tướng: 27
Trang phục: 16
Rank: Bạc
Đá Quý: Không
180,000đ
Tướng: 27
Trang phục: 19
Rank: Bạch Kim
Đá Quý: Không
250,000đ
Tướng: 28
Trang phục: 15
Rank: Vàng
Đá Quý: Không
200,000đ
Gần ra đá quý
Tướng: 30
Trang phục: 20
Rank: Bạch Kim
Đá Quý: Không
450,000đ
Gần ra đá quý
Tướng: 33
Trang phục: 22
Rank: Vàng
Đá Quý: Không
480,000đ
Tướng: 35
Trang phục: 25
Rank: Bạch Kim
Đá Quý:
450,000đ
Tướng: 35
Trang phục: 20
Rank: Vàng
Đá Quý: Không
450,000đ
Tướng: 37
Trang phục: 18
Rank: Vàng
Đá Quý: Không
400,000đ
Tướng: 25
Trang phục: 18
Rank: Kim Cương
Đá Quý: Không
180,000đ
Hayate
Tướng: 26
Trang phục: 28
Rank: Vàng
Đá Quý:
300,000đ
Tướng: 26
Trang phục: 18
Rank: Vàng
Đá Quý: Không
180,000đ
Skin đẹp
Tướng: 28
Trang phục: 15
Rank: Vàng
Đá Quý: Không
250,000đ
Tướng: 23
Trang phục: 11
Rank: Vàng
Đá Quý: Không
130,000đ