Tất cả
Tướng: 30
Trang phục: 23
Rank: Bạc
Đá Quý: Không
450,000đ
Dư 1 đá quý
Tướng: 22
Trang phục: 18
Rank: Vàng
Đá Quý: Không
250,000đ
Tướng: 24
Trang phục: 12
Rank: Vàng
Đá Quý: Không
140,000đ
Murad siêu việt
Tướng: 27
Trang phục: 19
Rank: Kim Cương
Đá Quý:
270,000đ
Tướng: 26
Trang phục: 16
Rank: Đồng
Đá Quý: Không
170,000đ
Tướng: 26
Trang phục: 11
Rank: Bạch Kim
Đá Quý: Không
150,000đ
Tướng: 27
Trang phục: 21
Rank: Bạch Kim
Đá Quý: Không
250,000đ
Tướng: 29
Trang phục: 16
Rank: Bạch Kim
Đá Quý: Không
220,000đ
Nakroth AIC khiêu chiến
Tướng: 35
Trang phục: 20
Rank: Bạch Kim
Đá Quý: Không
470,000đ
Tướng: 26
Trang phục: 17
Rank: Vàng
Đá Quý: Không
170,000đ
Tướng: 23
Trang phục: 10
Rank: Bạc
Đá Quý: Không
130,000đ
Tướng: 23
Trang phục: 12
Rank: Bạch Kim
Đá Quý: Không
130,000đ
Tướng: 24
Trang phục: 9
Rank: Bạc
Đá Quý: Không
130,000đ
Hayate
Tướng: 28
Trang phục: 19
Rank: Bạch Kim
Đá Quý:
220,000đ
Gần ra đá quý
Tướng: 30
Trang phục: 22
Rank: Vàng
Đá Quý: Không
450,000đ
Nakroth AIC khiêu chiến
Tướng: 31
Trang phục: 24
Rank: Bạch Kim
Đá Quý: Không
450,000đ
Tướng: 40
Trang phục: 29
Rank: Kim Cương
Đá Quý: Không
1,000,000đ
Tướng: 22
Trang phục: 14
Rank: Bạc
Đá Quý: Không
130,000đ
Tướng: 22
Trang phục: 13
Rank: Bạc
Đá Quý: Không
130,000đ
Tướng: 23
Trang phục: 13
Rank: Bạc
Đá Quý: Không
130,000đ